Drodzy Rodzice!

 

Zasady, terminy i dokument rekrutacyjne opublikowane zostały na stronie

Urzędu Miasta Redy:

miasto.reda.pl/2018/postepowanie-rekrutacyjne-do-publicznych-przedszkoli-na-rok-szkolny-2018-2019/

 


 

 

 

 

Ostatnie spotkanie

 Klubu Bobasa

odbyło się
 

  4 kwietnia 2018

 

Dziękujemy za udział wszystkim Klubowiczom

  

  

 

 

Klub Bobasa

 

Projekt edukacyjny w zakresie alternatywnych form realizacji wczesnej edukacji wspomagającej rozwój małego dziecka. 

 

1.    Dlaczego warto spotykać się w  Klubie Bobasa?

 

Klub Bobasa:

·         minimalizuje stres związany z pójściem (w przyszłości) dziecka do przedszkola ('nowe' miejsce nie jest już 'nowe' a jest znane - to bardzo ważne )

·         umożliwia dzieciom realizację potrzeby ruchu,

·         tworzy małym dzieciom warunki do pokonywania wyzwań związanych  z samodzielnie  projektowanym  ruchem w bezpiecznej przestrzeni,

·         uświadamia rodzicom że „ruch jest drzwiami do uczenia się”,

·         inspiruje rodziców do twórczego i radosnego spędzenia czasu ze swoim dzieckiem,

·         wspiera rozwój dziecka w pierwszych latach jego życia.


 

2.    Dla kogo Klub Bobasa?

 

Klub Bobasa adresowany jest dla dzieci od 1 r.ż. do 2,5 lat i ich rodziców (opiekunów) (w szczególnych przypadkach do 3 lat i pod warunkiem, że dzieci 2,5 – 3 letnie nie uczęszczają do żadnego przedszkola)

 

3.    Jak działa Klub Bobasa?

·         Dzieci z rodzicami (opiekunami) spotykają się 1 raz w tygodniu           w środy w godzinach 16.00 - 17.00  w siedzibie Przedszkola Niepublicznego Akademia Pana Kleksa, Reda ul. Gniewowska 4

·         Dzieci projektują samodzielnie swoja aktywność w bezpiecznej przestrzeni przedszkola pod opieką rodziców (opiekunów)

·         Nauczyciel „gospodarz” jest koordynatorem propozycji edukacyjnych i inicjatorem środowiska wspierającego rozwój dziecka poprzez organizację krótkich zabaw  plastycznych, ruchowych, muzyczno-rytmicznych.

·         Do Klubu Bobasa mogą należeć wszyscy zainteresowani spełniający kryterium wieku dziecka, którego rodzice są zainteresowani zapisaniem dziecka do Przedszkola Niepublicznego  Akademia Pana Kleksa.

 

 

4.    Jak zapisać się do Klubu Bobasa?

·         Udział w zajęciach Klubu Bobasa jest dobrowolny to znaczy, że rodzic (opiekun) przychodzi z dzieckiem w wyznaczonym czasie z taką częstotliwością  jaka mu odpowiada.

By zminimalizować stres związany z adaptacją,  rodzice (lub opiekunowie)  dzieci zapisanych, są zobowiązani uczęszczać do Klubu Bobasa w roku szkolnym poprzedzającym przyjęcie.

·         Koszt uczestnictwa w Klubie Bobasa za godzinę 10 zł za jedno dziecko,

·         Dzieci i rodzice (opiekunowie) przychodzą w wygodnym stroju i z obuwiem zmiennym.

·         W czasie pobytu dziecka w Klubie Bobasa prosimy nie dokarmiać dzieci żadnymi przekąskami. Należy zapewnić dziecku jedynie  picie (preferowana jest woda).

·         Rodzeństwo starsze (w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym) nie może uczestniczyć w Klubie Bobasa (ani jako uczestnik zabaw ani jako obserwator) To jest czas tylko dla Bobasa i jego rodzica (opiekuna).

 

 

Grafika: Projektowanie stron - Netidea.pl