StatutMisjaOfertaRamowy rozkład dniaKadra


R A M O W Y      R O Z K Ł A D      D N I A
w Przedszkolu nr 1 w Redzie

Ustala się:


Otwarcie przedszkola o godz. 6:00


I. 6:00 8:00 Zabawy dowolne według zainteresowań : manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne;
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, praca z dzieckiem uzdolnionym;
zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno - porządkowe


8:15 – 8:40 Śniadanie


II. 9:00 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne
    Zajęcia programowe przewidziane dla całej grupy i w małych zespołach

 

                                    - rytmika 1 raz w tygodniu

                                   - spotkanie z teatrem 1 raz w miesiącu

                                    - warsztaty bębniarskie co drugi miesiąc

                                    - język angielski codziennie

                                    - konsultacje logopedyczne 2 raz w miesiącu


III.  10:00 – 10:30 Zabawy dowolne według zainteresowań

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka


10:30 – II śniadanie


IV.  10:45 – 12:15 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy
       ruchowe w sali gimnastycznej, praca w kąciku przyrody


        12:15 – 12:30 czynności higieniczno – porządkowe


12:15 – 12:45 obiad gr. I
12:30 – 13:00 obiad gr. II, III, IV

Mycie zębów

V. Słuchanie tekstów czytanych przez Nauczyciela, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, zabawy w kącikach zainteresowań .


VI. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali
      gimnastycznej, praca w kąciku przyrody; W grupie I leżakowanie

 

14:30 – 14:50 podwieczorek


VII. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, inne;
       Indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka.

 


Zamknięcie przedszkola 17:00

Grafika: Projektowanie stron - Netidea.pl