Witamy na stronie Przedszkola nr 1 w Redzie  

 

 

 


Strona zawiera treści dostępne dla wszystkich gości oraz treści dla rodziców wychowanków naszego przedszkola.
Po zalogowaniu rodzic ma dostęp do:

* projektów edukacyjnych realizowanych w grupie i przedszkolu

* relacji z wyjazdów, wycieczek i wydarzeń grupowych

* tekstów piosenek, wierszy itp

* planów zajęć

* jadłospisów

* kontaktu z nauczycielem

___________________________________________________________________________________

Znalezione obrazy dla zapytania biphttp://bip.przedszkole1.reda.pl/

 

 


 

 

REKRUTACJA

na wrzesień 2019 roku

do Przedszkola nr 1 w Redzie

 

Czynność

Kiedy?

Składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola nr 1 w Redzie

6-20 marca 2019 r.

Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną

21-25 marca 2019 r.

Podanie listy kandydatów zakwalifikownych i niezakwalifikowanych

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest jednoznaczne z otrzymaniem miejsca w Przedszkolu nr 1 w Redzie od 01.09.2019.

27 marca 2019 r.

Pisemne potwierdzenie woli przyjęcia do Przedszkola nr 1 przez opiekuna prawnego dziecka zakwalifikowanego

28 marca- 2 kwietnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

4 kwietnia 2019 r.

 

Jeśli po zakończeniu rekrutacji w Przedszkolu nr 1 nadal pozostaną wolne miejsca na wrzesnień 2019r., to przewidziane jest przeprowadzenie postępowania uzupełniającego.

Grafika: Projektowanie stron - Netidea.pl